haczykowo.pl

Regulamin „Zawodów Wędkarskich dla Dzieci”

8.06.2024r.


1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 15.

 

2. Miejsce zawodów: Leśna Przystań Ocieka

 

3. Czas trwania zawodów: 3 godziny

4. PIERWSZA TURA:

8.00 -  zbiórka uczestników na Leśnej Przystani Ocieka,

przedstawienie zasad zawodów oraz losowanie stanowisk,

zajmowanie stanowisk, czas na przygotowanie do łowienia ,  

9.00 -  rozpoczęcie zawodów,

12.00 -  zakończenie zawodów, ważenie, dla bezpieczeństwa ryb – dopuszczalne jest ważenie w trakcie zawodów

Około 13.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

  

DRUGA TURA:

12.00 -  zbiórka uczestników na Leśnej Przystani Ocieka,

przedstawienie zasad zawodów oraz losowanie stanowisk,

zajmowanie stanowisk, czas na przygotowanie do łowienia ,  

13.00 -  rozpoczęcie zawodów,

16.00 -  zakończenie zawodów, ważenie, dla bezpieczeństwa ryb – dopuszczalne jest ważenie w trakcie zawodów

Około 17.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

5. Metoda łowienia dowolna, zawodnik łowi na jedną wędkę, zgodnie z regulaminem łowiska. Złowione ryby przechowuje w siatce. Po zakończeniu zawodów sędziowie ważą złowione ryby na stanowiskach i zapisują wyniki.

 

6. O kolejności zawodników decyduje łączna waga wszystkich złowionych ryb. LICZY SIĘ KAŻDA RYBA!!! W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb o kolejności zawodników decyduje losowanie.

 

7.  Dziecko startujące w zawodach musi posiadać na wyposażeniu:

·         wędkę,

·         siatkę do przechowywania ryb,

·         podbierak,

·         matę karpiową,

·         środek do dezynfekcji dla ryb.

 

8. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 725 333 001 .

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie do czasu rozpoczęcia zawodów.

 

10. Podczas trwania zawodów odpowiedzialność za dzieci biorą rodzice lub opiekunowie.

 

11. W zawodach dzieciom mogą pomóc rodzice lub opiekunowie tylko podczas podbierania i wypinania ryby.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo na publikowanie do celów promocyjnych wizerunku uczestników zawodów. Publikowanie zdjęć może mieć miejsce na stronie www.haczykowo.pl, na profilu FB i Instagram haczykowo.pl oraz na stronie Leśnej Przystani Ocieka.

 

13. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.