1. Zawody mają charakter towarzyski.

2. Zawody rozgrywane będą przy użyciu techniki method feeder, bomb feeder, sinking bomb z wykorzystaniem jednej wędki. Sygnalizacja brań wyłącznie za pomocą szczytówki ( nie stosujemy sygnalizatorów dźwiękowych itp.)

3. Żyłka, jako linka główna oraz przyponowa, niedopuszczane jest użycie plecionki.

4. Haczyki bezzadziorowe.

5. Zakaz nęcenia surowym ziarnem

6. Zawody składają się z jednej 5 godzinnej tury.

7. Minimum 1 siatka o długości nie mniej niż 3,5m, mile widziane 2 siatki. W przypadku wypełnienia siatek w znacznym stopniu będzie możliwość ważenia w trakcie trwania tury (zgłoszenie na numer telefonu podany przy odprawie zawodników.

8. Wszystkie protesty zgłaszane są podczas trwania zawodów niezwłocznie po nieprzepisowym zdarzeniu. Protesty po zawodach nie będą rozpatrywane.

9. Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk udają się na swoje miejsca i ustawiają stanowisko, można wykonywać rzuty kontrolne w celu sprawdzenia dna itp.

10. Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska.

11. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca, nie może jednak bezpośrednio ingerować w łowienie.

12. Zawodnicy mają zakaz przemieszczania się po stanowiskach, wyjątkiem jest sytuacja splątania zestawów. Stanowisko podczas trwania tury wolno opuszczać tylko w uzasadnionych sytuacjach, jak np. potrzeba fizjologiczna. Przed opuszczeniem stanowiska zawodnik ma obowiązek wyjąć zestaw z wody i zabezpieczyć wędkę.

13. Zawodnicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby holować rybę w obrębie swojego stanowiska. Ryba musi być podebrana w obrębie swojego stanowiska.

14. W momencie, gdy ryba wpłynie w zestaw innego zawodnika, zawodnik ma prawo zgłosić protest.

15. Nęcenie odbywa się za pomocą podajnika method feeder, procy, ręką. Zakazuje się korzystania przy nęceniu z tzw. spombów, rakiet, łyżek zanętowych, łódek zanętowych,

16. Każdy łowiący odpowiada i dba o stan złowionych ryb.

17. Do wagi zaliczamy wszystkie złowione ryby.

18. Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą na stanowisku matę karpiową, podbierak oraz przyrząd do wyhaczania Złowionych ryb nie kładziemy na ziemi, w razie potrzeby zawodnik stosuje matę karpiową..

19. Ponowne zarzucenie zestawu jest możliwe po wyhaczeniu wcześniej złowionej ryby i bezpiecznym umieszczeniu jej w siatce.

20. W przypadku zacięcia ryby przed sygnałem kończącym zawody będzie ona zaliczona, jeśli zostanie podebrana przed upływem 15 min od sygnału.

21. Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów, zarządcę/właściciela łowiska itp.

22. Osoby w stanie upojenia alkoholowego, zakłócające przebieg zawodów zostaną usunięte z łowiska przez zewnętrzną firmę ochroniarską. Jest to wymóg organizacyjny właściciela łowiska. Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

23. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów zawodów oraz łowiska.

24. Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem w przypadku okoliczności niezależnych od organizatora. W takim przypadku organizator zwraca pełną kwotę wpisowego uczestnikom.

25. Organizator ma prawo skrócić zawody lub czasowo je przerwać, w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak np. niebezpieczne warunki atmosferyczne, w szczególności burza, gwałtowny wiatr, gradobicie.

26. W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest nie podważalna. Łowimy w czterech sektorach ( staramy się możliwie jak najbardziej wyrównać szanse) W trakcie zawodów planujemy dwa posiłki, śniadanie i obiad.

27. Przed przystąpieniem do zawodów należy zapoznać się z Regulaminem Łowiska Leśna Przystań Ocieka https://ocieka.pl/regulamin/