REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Wszystkie zawody rozgrywane wyłącznie na żywej rybie.

 

1.  TEREN ZAWODÓW.

 

1.1.    Zawody odbywają się na łowisku Leśna Przystań Ocieka

 

2.  SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

 

2.1.    Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R., oraz w regulaminie łowiska. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 

2.2.    Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

 

2.3.    Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania

 

3.  ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

 

3.1.   Zawody mogą być rozgrywane:

-  w klasyfikacji indywidualnej.

 

3.2.    Czas trwania tury wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny.

 

3.3   Obowiązują następujące sygnały:

 

·      pierwszy sygnał oznacza rozpoczęcie tury zwodów

·      drugi sygnał oznacza zakończenie tury zawodów.

Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (30 minut) na zdanie kart startowych sędziemu.

3.4.   Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora zbiorniku, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 25 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

 

3.5.     Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od czasu zakończenia odprawy do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy.

 

 

3.6.   Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone przez organizatora) przymiary.

3.8 Z pośród osób uczestniczących w zawodach będzie wyłaniana klasyfikacja całego cyklu. Szczegółowe wiadomości dotyczące sposobu prowadzenia klasyfikacji cyklu znajdują się w dokumencie „ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW”

 

 

4.  RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

 

4.1.   W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

 

·         okoń

·         sandacz

·         szczupak

Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

 

4.2.   Obowiązuje następująca punktacja:

 

·         Każdy centymetr ryby to 1 punkt,

·         w przypadku złowienia:

·         szczupaka powyżej 85cm dodatkowo będzie doliczone 50 punktów,

·         Sandacza powyżej 50cm dodatkowo będzie doliczone 100 punktów,

·         Okonia powyżej 35 cm dodatkowo będzie doliczone 75 punktów,

 

4.3.     Po podebraniu ryby do podbieraka należy powiadomić sędziego o tym fakcie poprzez podniesienie ręki do góry. Gdy komisja sędziowska pojawi się na stanowisku ryba ma zostać wyciągnięta oraz zmierzona. Po zapisaniu długości ryby w karcie zawodnika ryba ma zostać natychmiast wypuszczona.

 

5.  Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

 

·         wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

·         przemieszczanie się w obrębie łowiska inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,

·         nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,

·         nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

·         łowienie w obszarach łowiska wyłączonych z wędkowania (obszary wyłączone podaje się na odprawie).

·         stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

·         za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego). Dodatkowo niesportowe zachowanie będzie skutkowało skierowaniem sprawy do rzecznika dyscyplinarnego koła.

·         przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów,

·         używanie osęki do „lądowania” ryb,

·         używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.

W sprawach spornych nieuregulowanych wyżej wymienionym regulaminem, decyduje organizator zawodów.